Aankoopkosten woning


De aankoop van een woning brengt altijd verschillende (bijkomende)kosten met zich mee.
Deze kosten zijn afhankelijk van het feit of het bestaande bouw (Kosten Koper) of een nieuwbouw-woning (Vrij Op Naam) betreft.
In de meeste gevallen zal de woning worden aangekocht met geleend geld (hypotheek), daarmee zijn ook kosten gemoeid. Verder krijgt u naar alle waarschijnlijkheid ook nog te maken met kosten aan de woning zelf en de kosten van een verhuizing. Een aantal van deze kosten is fiscaal aftrekbaar.
Hieronder vind u een beknopt overzicht van de mogelijke kosten die u kunt verwachten bij de aankoop van een woning.Bestaande bouw (Kosten Koper)
Bestaande bouw wordt doorgaans aangeboden als Kosten Koper. Dit betekent, dat de kosten die betrekking hebben op de levering (eigendomsoverdracht) voor rekening van de koper zijn.
Bij bestaande bouw bedragen de kosten koper gemiddeld 10% van de koopprijs van de woning.
De volgende kosten vallen hieronder:
 

- Overdrachtsbelasting; deze bedragen 6% van de verkoopprijs
- Notariskosten voor het opstellen van de transportakte
- Kadasterkosten voor de inschrijving van de levering
- Hypothecaire kosten; dit zijn de kosten gemaakt voor het verkrijgen van de hypotheek;
  deze worden verderop behandeld

Het eventuele makelaarscourtage (indien u een aankopende makelaar heeft ingeschakeld) en mogelijk een bouwtechnische keuring voor de aankoop vallen niet onder kosten koper, maar zijn bijkomende kosten.


Nieuwbouwwoning (Vrij Op Naam)
Nieuwbouw wordt doorgaans aangeboden als Vrij Op Naam (VON). Vrij op naam betekent in principe dat de verkoper de kosten die betrekking hebben op de verwerving van de woning (eigendomsoverdracht) voor zijn rekening neemt.
Bij nieuwbouw bedragen de kosten koper gemiddeld 6% van de koopprijs van de woning.
De volgende kosten vallen hieronder:

- De BTW (voor bestaande woningen is dat de overdrachtsbelasting)
- Kadasterkosten voor de inschrijving van de levering (koopakte)
- Notariskosten voor het opstellen van de transportakte

De koper heeft bij nieuwbouw verder vaak te maken met de volgende bijkomende kosten, deze kunnen al snel oplopen tot 10% bovenop de aankoopprijs:

- Renteverlies tijdens bouw. Een nieuwbouw wordt in fases opgeleverd en de aannemer schiet de bouw periodiek 
  voor, over de nog niet vervallen bouwtermijnen betaalt u zogenaamde bouwrente aan de aannemer.
  Let op: bouwrente is alleen fiscaal aftrekbaar na ondertekening van de koop-aannemingsovereenkomst. Indien de 
  bouwrente in de koopprijs is verwerkt, wordt deze niet als rente gezien en is dan niet fiscaal aftrekbaar
-
Grondrente vanaf de bouw. Dit is de rente die u betaalt over de grond, zolang u nog geen eigenaar bent van de 
  grond. Deze kan al snel oplopen tot 7% exclusief btw en is niet aftrekbaar.
  Let op: het is dus belangrijk de grond zo snel mogelijk op naam te krijgen
- Eventuele kosten voor aansluiting van Nuts-voorzieningen, architecten honorarium en leges
-
Het makelaarscourtage, indien u een aankopende makelaar heeft ingeschakeld 

Hypothecaire kosten
Indien de woning worden aangekocht met geleend geld (hypotheek), dan krijgt u ook te maken met de kosten voor het verkrijgen van de hypotheek.
De volgende kosten vallen hieronder:

-
Afsluitprovisie; deze bedraagt gemiddeld 1% van het te lenen bedrag
- Notariskosten voor de opmaak van de hypotheekakte
- Kadasterkosten voor de inschrijving van de hypotheekakte
- Rente en kosten van een eventueel overbruggingskrediet
-
Taxatierapport ten behoeve van de financiering
- Borgtochtprovisie; dit is de provisie die u betaalt, indien u gebruik maakt van een lening met Nationale Hypotheek 
  Garantie (NHG)
- Bereidstellingsprovisie; deze betaalt u, indien u de geoffreerde rente tot na de geldigheidsdatum van de
  hypotheekofferte wenst te behouden

Deze kosten gemaakt t.b.v. de financiering van het huis zijn fiscaal aftrekbaar.


Kosten aan de woning zelf

-
Meerwerk. Indien er andere zaken aan de woning verbouwd moeten worden dan standaard wordt aangeboden 
  door een verkoper; bijvoorbeeld een andere keuken of badkamer
- Eventueel achterstallig onderhoud bij aankoop van een bestaande woning
- Als u een bestaand huis koopt, kunt u vaak diverse roerende goederen, zoals bijvoorbeeld gordijnen, 
  vloerbedekking, buitenverlichting e.d. overnemen van de vorige bewoners
- Bij een nieuwbouw woning komen er nog kosten bij voor tuinaanleg, erfafscheiding en bestrating

Ook aan een verhuizing zitten kosten vast. Is verhuizing vanwege uw werk noodzakelijk, dan kunt u een belastingvrije vergoeding van uw werkgever krijgen. 

Trefwoorden:


< vorige pagina